2016-11-30 Visuotinis Mokinių-mokinių Tėvų-Mokytojų susirinkimas Mokiniai – tėvams

ESAME TRYS ŠALYS – LYGIAVERČIAI PARTNERIAI: 1) TĖVAI 2) MOKINIAI 3) MOKYTOJAI

KAIP KIEKVIENA ŠALIS PRISIIMAME ATSAKOMYBES UŽ PRIIMTŲ
SPRENDIMŲ IR NUTARIMŲ VYKDYMĄ IR ATSISKAITYMĄ?

Informacija parengta pagal klasių mokinių Tėvų susirinkimo protokolus, e.dienyno suformuotas ataskaitas, remiantis žodine klasių vadovų informacija. 

Mokyklos atlikti žingsniai atsakant į Tėvų keliamus klausimus mokyklai:

susrink

 

Skip to content