2018-09-14 Kintų mokyklos Mokinių PREZIDENTO rinkimai!!!

Balso teisę turi:
1-4 klasių mokiniai
5-10 klasių mokiniai
III-IV gimnazijos klasių mokiniai

Ką veiks Prezidentas?
Panašiai kaip ir Lietuvos prezidentas:
– suformuos savo patarėjų komandą (2-4 mokiniai, gali būti ir gimnazistai)
– atstovaus mokyklos mokinius kitose organizacijose
– bus atsakingas už viešuosius ryšius (bendradarbiavimą su kitomis organizacijomIs)
– atmes Mokinių tarybos sprendimus, jei jie neatitinka visų mokyklos mokinių lūkesčių ir siūlys kitus variantus
p.s. nei Prezidentas nei patarėjai nebus Mokinių tarybos nariais

Ką veiks Mokinių taryba?
Panašiai kaip ir Lietuvos Seimas:
– sudarytas iš kiekvienos klasės atstovų, kuriuos išrinko klasės mokiniai
– patys Mokinių tarybos nariai tarpusavyje slaptu balsavimu išsirinks Pirmininką (taip kaip yra Seimo pirmininkas)
– bendrai svarstys kiekvienos klasės problemas ir teiks siūlymus Mokyklos tarybai (prieš tai suderinęs su Prezidentu)
– 5 Mokinių tarybos nariai atstovaus mokinių interesus Mokyklos taryboje (kurią sudaro 5 mokiniai+5 tėvai+5 mokytojai) – aukščiausiame mokyklos valdymo organe

Tik tada, kai bus išrinktas Prezidentas ir jis suformuos savo patarėjų komandą, bus papildyta Mokinių taryba naujais nariais (nes Prezidentas ir patarėjai negali dubliuotis) ir išrinktas Pirmininkas

DALYVAUK RINKIMUOSE IR RINK ATSAKINGAI!!!

Eglė Kelpšienė, 
Mokinių savivaldos koordinatorė

M4M5M1M2M3

Skip to content