2020-10-05 Mokytojų diena

Ačiū mokiniams už sveikinimus ir už staigmenas pamokose!
Ačiū gimnazistams už šilumą, linkėjimus ir nuostabų skonį!
Ačiū Šalnei ir Audriui Valčiukams už magnetukus!
Ačiū Vitalijai Vyšniauskienei už įtraukimą į žaidimą ir sveikinimus!

Metų mokytojo nominacijos 2020 atiteko:
1) 5-10, IV klasių mokinių nuomone
beveik be konkurencijos – Laimondui Tarozai;
2) IUG, PUG, 1-10, IV klasių mokinių tėvai siūlė nominantais net 14 mokytojų ir labai apyligiai balsavo, tačiau dvi mokytojos surinko po lygiai daugiausiai balsų – Laima Bušininkienė ir Lina Leikuvienė;
3) mokytojai rinko kolegiškiausią kolegą ir labai smagu, kad nominantais siūlė 23 mokytojus; išryškėjo pagal balsavimą netgi 7 mokytojai į kuriuos labai dažnai kreipiamasi ir sulaukiama patarimo, pagalbos, palaikymo:
Asta Matvėjėvienė, Eglė Kelpšienė, Irena Šerkienė, Jurgita Tamošiūnienė,
ir plačiai visiems pagalbą teikiantis trejetukas:
Ingrida Cyrolies, Nijolė Sodonienė, Ramūnas Grikšas

Šilutės r. savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus padėka įteikta Ramūnui Grikšui už inovatyvų mokymo metodų taikymą ir mokyklos bendruomenės įtraukimą bei konsultavimą mokantis naudotis naujais būdais nuotoliniame mokymesi.

Skip to content