2022-05-03 vyko konsultacija dėl dviejų m. trukmės projekto „Kokybės krepšelis” įgyvendinimo užbaigimo.

Mūsų mokyklos konsultantė projekte Renata Venckienė, Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorė, pateikė įžvalgas iš mūsų mokyklos 2018 m išorės vertinimo duomenų.
Kalbėjomės apie projekto pabaigą ir kaip už tai reikės atsiskaityti, kas laukia po projekto per išorės vertinimą. Dar kartą prisiminėme po 2018 m išorės vertinimo nurodytus (4 lygis yra aukščiausias):
1) Tobulintinus mokyklos veiklos aspektus 2018 m.:
1. Mokinio pasiekimai ir pažanga pamokoje (1.2.1. 2 lygis)
2. Gabiųjų mokinių ugdymas pamokoje (2.1.3. 2 lygis)
3. Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje (2.2.2. 2 lygis)
4. Metodų įvairovė pamokose (2.2.2. 2 lygis)
5. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. 2 lygis)
2) Stipriuosius mokyklos veiklos aspektus 2018 m:
1. Asmenybės tapsmas (1.1.1. 3 lygis)
2. Pagalba mokiniui (2.1.3. 3 lygis)
3. Klasės valdymas (2.2.2. 3 lygis)
4. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2. 3 lygis)
5. Veiklos, įvykiai, nuotykiai (2.3.2. 4 lygis)
6. Pastatai ir jų aplinkos (3.1.2. 3 lygis)
7. Mokymasis ne mokykloje (3.2.1. 4 lygis)
8. Optimalus išteklių paskirstymas (4.1.1. 3 lygis)
9. Įsipareigojimas susitarimams (4.1.2. 4 lygis)
10. Mokyklos tinklaveika (4.2.3. 4 lygis)
Šiais mokslo metais baigiame įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis” ir po to vėl laukiame išorės vertinimo.
Bus įdomu pamatyti:
– kur ir koks bus įvykęs ar neįvykęs pokytis?
– kiek kas iš mokinių, mokytojų bus įdėjęs į tai pastangų?
– kuriam iš mokinių pavyks save aplenkti?
– kuo galės ir ar galės didžiuotis Kintų mokykla?
SĖKMĖS mums visiems!
p.s. iki projekto finišo liko tik keletas savaičių lenktynėms su savimi!

Administracija

Skip to content