Antrokai – sveikatos ugdymo veiklų konkurso – akcijos „Sveikatos fiesta 2020“ dalyviai

Visą rugsėjo mėnesį antros klasės mokiniai dalyvavo sveikatos ugdymo veiklų konkurse – akcijoje „Sveikatos fiesta 2020“, kurios buvo tikslas – suaktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą: bendromis mokinių, mokytojų ir bendruomenės pastangomis kurti inovatyvią ir integruotą visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Skatinti mokinius saugoti sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos gebėjimus; stiprinti suvokimą, kokių asmeninių savybių, žinių bei įgūdžių reikia užtikrinant sveikos gyvensenos gebėjimus.

Plėtoti sveikatinimo ir žalingų įpročių prevencijos veiklas įdomiomis, patraukliomis mokiniams formomis, skleisti gerosios praktikos pavyzdžius. 

Rašėme apie savo atliktus darbus ir veiklas ataskaitą, kurią  išsiuntėme į Vilnių. Dabar lauksime darbų įvertinimo ir prizų!

 

2 klasės mokytoja metodininkė

Ilona Papievienė

Skip to content