Apdovanojimai „Mokytojų dienos“ proga

Kaip ir kiekvienais mokslo metais mokykloje buvo renkamas ir „Mokytojų dienos“ proga apdovanojamas „Metų mokytojas“. Kandidatai į „Metų mokytojo“ vardą renkami trijose grupėse: mokinių, jų tėvų ir mokytojų.

Šiais metais mokinių nuomone „Metų mokytojai“ yra:

❖ Lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė

❖ Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Danutė Tarozienė

Mokinių tėvų nuomone „Metų mokytojai“ yra:

❖ Matematikos, fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas

❖ Fizinio ugdymo mokytoja Simona Venckienė

❖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė

Mokytojų nuomone, kolegų kolega, „Metų mokytojai“ yra:

❖ Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė

❖ Vyresnioji specialioji pedagogė, pradinio ugdymo tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė

❖ Socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė

Kelių grupių balsų dauguma „Metų mokytojai“ yra:

❖ Etikos mokytojas metodininkas, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, geografijos mokytojas Ramūnas Grikšas

❖ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja Sonata Rangienė

Ir absoliučios, visų grupių balsų daugumos nuomone „Metų mokytojas“ yra:

❖ Psichologijos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų, žmogaus saugos, etikos, technologijų mokytojas, klasių vadovas Laimondas Taroza

Ačiū visiems aktyviai balsavusiems, o didžiausias AČIŪ mokytojams, nuoširdžiai dirbantiems ir mylintiems savo darbą!!! Sveikiname nugalėtojus!

Eglė Kelpšienė,

neformalaus švietimo mokytoja

Skip to content