Ar aktuali Žemaitės ,,Marti“ šiandien?

Į šį klausimą bandė atsakyti 9 ir 7 klasės mokiniai integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, teatro ir muzikos pamokoje, vykusioje balandžio 29 d. Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro salėje tema ,,Santykiai šeimoje Žemaitės apsakyme ,,Marti“. Teatralizuotas ištraukos skaitymas”.  Pamoką vedė lietuvių k. ir lit. mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė ir muzikos vyresnysis mokytojas Valdas Neimantas.  Mokytoja Nijolė Sodonienė 7-os klasės mokiniams trumpai papasakojo, o 9-tokams priminė apie sunkų rašytojos Žemaitės gyvenimą (,,Įkritau, kaip muselė į išrūgas“), jos lemtingą pažintį su kaimynų sūnumi Povilu Višinsku, paskatinusiu rašyti ir tai, jog Žemaitė rašė tarmiškai, žemaitiškai, o žemaitiškai parašytą tekstą Jonas Jablonskis ,,vertė”  į bendresnę lietuvių kalbą. 9 kl. mokiniai, jau turėdami žinių iš ankstesnių lietuvių k. pamokų apie rašytojos Žemaitės kūrinį ,,Marti”, teatralizuotai skaitė teatro pamokų metu pasirinktą ir repetuotą ištrauką, o 7 -tokai, sužinoję apie rašytoją  ir jos kūrybos pagrindą – kalbą ir realizmą –  apsakymą ,,Marti”, pažiūrėję teatralizuotą ištrauką ir pasinaudoję 9-tokų patarimais, patys bandė skaityti nurodytą tekstą vaidmenimis. Tai padėjo mokiniams išsiaiškinti, kokie santykiai Vingių šeimoje vaizduojami Žemaitės apsakyme ,,Marti”  ir suprasti, kokios buvo  Žemaitės ,,Marčioje”  19 a. pab. –  20 a. I-os pusės tradicijos kuriant šeimą, ar tokie santykiai ir problemos šeimoje būna ir mūsų laikais, nors santuoka dažniausiai  būna pagrįsta meile? Nuo ko priklauso, kaip bendraujama šeimoje? Sukurti tinkamą pamokos atmosferą ir nuotaiką, atskleisti pamokos temą padėjo mokytojo Valdo Neimanto parinktos dainos, skambėjusios žemaičių ,,dūnininkų“ tarme. Mokytojas šią tarmę palygino su savo gimtąja ,,dounininkų“ tarme. Pamokos pabaigoje mokiniai išsakė savo nuomonę: Lengva ar sunku įtaigiai perteikti tekstą ir veikėjo charakterį? Kaip jautėsi scenoje? Apžvelgė, ką sužinojo, suprato, ką nauja patyrė, apie ką skatino pamąstyti.

Asta Neimantienė,

teatro vyresnioji mokytoja

Skip to content