Atvirų durų diena Klaipėdos technologijų mokymo centre

2022 kovo 16 dieną  9-10 klasių mokiniai dalyvavo virtualioje atvirų durų dienoje Klaipėdos technologijų mokymo centre. Praktinių žinių įgyjimas, modernios bei šiuolaikiškos įrangos valdymas, paklausios ir populiarios specialybės darbo rinkoje, galimybė kartu su viduriniu išsilavinimu įgyti profesiją, tai suteikia ugdymas šiame centre.

Mokiniai išklausę administracijos mokyklos pristatymą , turėjo galimybę pasirinktinai per atskirus virtualius kambarius  dalyvauti įvairių profesijų pristatymuose.

Mokiniai sužinojo mokymosi sąlygas, profesijų pasirinkimus. Šiame centre , baigus 10 klasių galima įsigyti siuvėjo, interjero apipavidalintojo, floristo, multimedijos techniko, kirpėjo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, vizualinės reklamos gamintojo profesijas.

Žinios, kurias išgirdo mokiniai, prisideda prie savo sugebėjimų pažinimo ir profesinio apsisprendimo sėkmės.

Plačiau apie šią mokyklą galite susipažinti https://www.ktmc.lt/

Ingrida Cyrolies,

ugdymo karjerai koordinatorė

Skip to content