BAIGĖSI PROJEKTAS „VEŽA“

2022 m. birželio mėnesį baigėsi ES lėšomis finansuojamas projektas „Veža“, skirtas 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti. Šis projektas mokykloje buvo įgyvendinamas dvejus mokslo metus. Jame dalyvavo trys Šilutės rajono (Kintų, Vilkyčių pagrindinės, Žibų pradinė) mokyklos bei Prieno rajono savivaldybės Jiezno gimnazija. Žibų pradinė mokykla projekte dalyvavo kaip konsultuojanti, o Kintų, Vilkyčių, Jiezno mokyklos – kaip veiklą tobulinančios. Projekto metu vykdytos įvairios veiklos: skaitymo pamokos mokykloje ar netradicinėje erdvėje, projektinė veikla, efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas, edukacinės veiklos bibliotekose, išvykos bei mokytojų mokymai.

Pastebėta, kad vykdant projektą, mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžiai gerėjo, vaikai labiau linkę domėtis knygomis bei jas skaityti. Projekto ,,Veža” metu į mokinių veiklas pavyko labiau įtraukti tėvelius, pagerinti mokinių skaitymo tempą. Nutarta pasibaigus projektui tęsti mokiniams patikusias bei rezultatą duodančias veiklas: organizuoti skaitymo pamokas netradicinėse erdvėse, mokiniams pristatyti perskaitytas knygas klasei, pildyti perskaitytų knygų dienoraščius, pasirinkta forma tobulinti skaitymo įgūdžius.

Jurgita Tamošiūnienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content