Dabartinės Kintų mokyklos istorija  

Saulius Sodonis,
istorijos mokytojas 

Nedažnos Lietuvos gyvenvietės žmonės gali pasigirti savo mokykla, kurios istorija prasidėjo kiek daugiau, nei prieš tris šimtus metų. Yra žinoma, kad Kintų parapijinė mokykla buvo atidaryta 1705 m., kartu su iš Ventės rago perkelta bažnyčia.

Kintų parapijinės mokyklos istorijos dalis labai fragmentiškai yra žinoma. Ją būtų galima pavadinti Senosios Kintų mokyklos istorija. Laikotarpis tas galėtų būti nuo mokyklos atsiradimo iki 1923 metų. Antroji dalis – tarpukaris ir Antrasis pasaulinis karas. Trečioji – galėtų būti pradėta skaičiuoti nuo pokario. Ją sąlygiškai galima pavadinti Dabartinės Kintų mokyklos istorija.

Impulsą imtis Dabartinės mokyklos istorijos rengimo ir skelbimo davė 2004 – 2005 m. m. 10a klasės mokinių Sigitos Gumuliauskaitės ir Agnės Kasčiuškevičiūtės rengtas projektinis darbas, kuriam tuomet vadovavo istorijos mokytoja Ona Ališauskienė. Jos surinko medžiagą apie buvusius Kintų vidurinės mokyklos direktorius. Nemažai darbo tuomet pareikalavo Kintų vidurinės mokyklos abiturientų sąrašų suradimai bei surašymai. Projekto rengėjoms tuomet pasisekė rasti nemažai senų nuotraukų, kuriose tuometiniai atestatus jau turintys abiturientai nusifotografavę drauge su savo auklėtojais. Tai be galo mielos jau istorija tapusios nuotraukos. Tad tie, kurie žiūrės Kintų vidurinės mokyklos abiturientų laidų sąrašus ir tas senas nuotraukas, turėtų būti dėkingi S.Gumuliauskaitei ir A.Kačiuškevičiūtei, nes mokyklos puslapyje yra paskelbtas skaitmenizuotas jų darbas.

Kintų vidurinė gyvavo iki 2013 metų: nuo rugsėjo 1-osios, sumažėjus mokinių, ji reorganizuota į Kintų pagrindinę mokyklą. Tad kol kas ne visos abiturientų laidos yra paskelbtos. Nėra ir nuo 2014 metų veikusios Kintų pagrindinės mokyklos „Mažųjų abiturientų“ sąrašų. Visa tai bus paskelbta kiek vėliau – istorijos rašymas nėra greitas procesas.

Nemažai prie Dabartinės mokyklos istorijos atsiradimo yra prisidėjusi dabartinė Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė, kuri pati yra Kintų vidurinės mokyklos auklėtinė. Ji rado ir pateikė Kintuose iki vidurinės gyvavusių mokyklų mokinių laidas ir tuo solidžiai papildė šią istorijos dalį.

Nemažas ir dabartinės Kintų pagrindinės mokyklos devintos klasės mokinės Deimantės Grakauskaitės indėlis istorijos rengime. Ji skaitmenizavo (ir toliau tai daro) daugybę mokykloje esančių nuotraukų. Juose įvairių laikų mokiniai, mokytojai bei užfiksuotos mokyklos gyvenimo akimirkos. Nemažos dalies jų autorė – šviesios atminties fizikos mokytoja Cezara Rukštelienė. Tačiau yra ir kitų, nežinomų, autorių fotografijų.

Dabartiniame etape vaizdai skenuojami ir skelbiami taip, kaip surasti, nes daugybė nuotraukose esančių žmonių retas iš mokytojų prisimena. Todėl prie Kintų mokyklos istorijos kūrimo kviečiame prisidėti ir buvusius mokinius, jų tėvelius bei visus, ką nors žinančius ar nuotraukose atpažinusius – paskelbtoje sistemoje galima po jomis palikti įrašus. Tad prašome žinančius, kas juose pavaizduota, tai ir padaryti. Istorijai svarbu ne tik ten esantys asmenys, bet ir laikas, esamos situacijos komentavimas. Sukaupus pakankamai informacijos, visa tai bus perkelta į atskiras mokyklos istorijos dalis, metus ar epizodus.

Turintieji asmeninių nuotraukų iš mokyklos gyvenimo, kviečiami jomis pasidalinti – nuskenuotos jos bus grąžintos jų savininkams. Kviečiame taip pat pasidalinti ir kitokiais turimais mokyklos laikų dalykais ar gyvenimo epizodais, kurie papildytų ar išplėstų mokyklos istoriją.

Ne vienoje vietoje tekstuose rasite daugtaškių, kurie kalba apie informacijos nebuvimą. Anksčiau ar vėliau juos reikėtų užpildyti, tad būsime dėkingi visiems, kurie tai padės padaryti.

Rengiant Dabartinės Kintų mokyklos istoriją yra ir daugiau planų bei sumanymų. Taip pat yra ir daugiau medžiagos, kuri skaitmenizavus atskleis naujų įdomių istorinių detalių bei epizodų. Tačiau tai ilgas nemažai kruopštumo bei laiko reikalaujantis darbas. Kuriant istoriją tikimės ir buvusių Kintų mokyklos mokinių, Kintų gyventojų dėmesio – visiems drauge papasakoti yra lengviau bei tiksliau.

Taip pat visai tikėtina, kad, keliant turimą medžiagą į internetą, nepavyko išvengti klaidų ar netikslumų. Būtumėm dėkingi už pastabas bei pataisymus.

Pastabų lauksime adresu:  sauliussodonis@kintumokykla.lt

O dabar pasinerkime į praeitį. Sėkmės!

Dabartinės Kintų mokyklos istorija 

Senosios Kintų mokyklos istorija

Visa tai yra skyrelyje APIE MOKYKLĄ 

Skip to content