Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“

Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, tėvų ir pagalbos mokiniui specialistų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“, kuri vyko 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. Šiaulių Medelyno progimnazijoje, ir dalijosi gerąja patirtimi skaitydama pranešimą „Tarpdalykinės integracijos galimybės“.

20181123_17352320181123_16083320181123_161912

Skip to content