Dalijomės patirtimi apie integruotas pamokas respublikinėje jaunimo konferencijoje „(Ne)galima sujungti“

Apie Kintų pagrindinėje mokykloje ir Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriuje vedamas integruotas pamokas respublikinėje Tarpdisciplininių mokymosi projektų gerosios patirties mainai jaunimo konferencijoje „(Ne)galima sujungti“ pranešimą skaitė III d klasės gimnazistai Ugnė Jankauskaitė ir Karolis Levoniukas.

Konferencijos, kuri vyko 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. Socialinių mokslų kolegijoje Klaipėdoje, pranešimui „Tarpdalykinės integracijos galimybės“ medžiagą ruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė ir biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies.

Kadangi mūsų mokykloje integruotos pamokos vedamos daugiau kaip 20 metų, ir mokiniams, ir mokytojoms sunkiausia buvo atsirinkti, apie kurias dalytis įgyta patirtimi.

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti, kad pamokos būtinai susiejamos su dabartimi ir mūsų gyvenamąja aplinka, todėl vyksta įvairiose ne tik mokyklos erdvėse, bet ir Vydūno kultūros centre, Vydūno muziejuje, Kintai  ARTS menininkų rezidencijoje, bibliotekoje, miške ir kt.

Ugnė ir Karolis pasakojo, kad integruojami ne tik artimi, susiję dalykai (lietuvių k. ir etika, dailė, teatras, istorija, rusų, anglų kalbos, informacinės technologijos..; biologija ir fizika, matematika), bet ir skirtingi (lietuvių k. ir biologija, lietuvių k. ir matematika, kūno kultūra ir kt.) Beje, dažnai pamokos vyksta ne tik 2-ų dalykų, bet 3-ų ar 4-ų ir dviem ar kelioms klasėms.

Kintiškiai, patys aktyviai dalyvavę pamokose, apie kurias pasakojo iliustruodami nuotraukomis ir filmuku, drąsiai tvirtino, kad nėra „nesujungiamų pamokų“, o kai išnaudojamos įvairios galimybės, mokymas(is) įdomesnis ir sėkmingesnis. Ypač smagu ir naudinga, kai mokiniai ir mokytojai bendradarbiauja – tariasi, siūlo idėjų, kartu priima netikėtų sprendimų.

Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ingrida Cyrolies, biologijos mokytoja metodininkė

Skip to content