Dalijomės patirtimi

2020-02-18 Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko respublikinė mokytojų konferencija ,,Mokymo(si ) sėkmė pamokoje“, kurioje sukaupta patirtimi, tobulinant šiuolaikinę pamoką, dalijosi pradinio ugdymo mokytoja Vida Viršilienė.

Pranciškus Viršilas šioje konferencijoje skaitė pranešimą ,,Mokymosi įprasminimas per praktines veiklas“, skirtą institucijų vadovams, pedagoginiams darbuotojams, mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams bei ugdymą organizuojamų skyrių vedėjams, visų mokomųjų dalykų mokytojams, mokyklų bendruomenių komandoms.

Stebėdami kitų  mokyklų dalyvių metodines priemones bei klausydami jų   pranešimų,  įgijome įvairios metodinės patirties apie mokymo(si) sėkmes pamokoje.

Pranciškus Viršilas

fizikos ir matematikos mokytojas

Skip to content