Dėl 2016 – 2017 m.m. projektinių darbų

Iki rugsėjo 14 d. 15.00 val.
9, 10, 3 gimnazijos klasių mokiniai pasirenka temas Mokinio projektiniam darbui 2016-2017 m. m.

Kreiptis į Ramūną Grikšą, mokinių projektinių darbų veiklos organizavimo koordinatorių.

Mokinio projektinio darbo atlikimo trukmė:

9 klasė – II pusmetis (sausio-gegužės mėn.);
10 klasė – I pusmetis (rugsėjo-sausio mėn.);
3 gimnazijos klasė – visi mokslo metai (rugsėjo-gegužės mėn.).

Siūlomos temos:

Eil. nr. Tema Mokytojas Dalykas Mokinių skaičius
1. Stalo dekoracijos mokyklos arbatinėje. S. Rangienė technologijos 1
2. Raidynas (pasiūti „namelį“՚՚ raidėms dėti). S. Rangienė technologijos 1
3. Paskutinio skambučio šventė 10 -tokams A. Neimantienė teatras 2-3 (9-tos kl. mokiniai)
4. Šimtadienio šventė A. Neimantienė teatras 2-3 (3 gim. kl. mokiniai)
5. Spektaklio ištraukos pagal pasirinktą kūrinį statymas ir scenografija (gali būti integruotas su daile ar technologijomis) A. Neimantienė teatras 1-2 (3 gim. kl. mokiniai)
6. Lėlių spektakliukas vaikams

(integruota su technologijomis ar daile, jei tai 9, 10 kl. mokiniai ar 3 gim. kl., pasirinkę technologijų pamoką)

A. Neimantienė teatras 1-2
7. Laiko juostos piešimas ant istorijos kabineto sienos. V. Ringytė-Ališauskienė istorija 1
8. Matematinių modelių gamyba E. Lučinskienė matematika 1
9. Lygiagrečios tiesės mene (gali būti integruota su daile) E. Lučinskienė matematika 1
10. Žalingų įpročių ir pažangumo ryšys E. Lučinskienė matematika 1
11. Sudėtingų figūrų plotų skaičiavimas E. Lučinskienė matematika 1
12. Mokyklos istorija matematikos kalba E. Lučinskienė matematika 1
13. Liaudies matematika E. Lučinskienė matematika 1
14. Mano gyvenamoji teritorija E. Lučinskienė matematika 1
15. Matematikos konkurso organizavimas E. Lučinskienė matematika 2
16. Presentation of My School (Mokyklos pristatymas) V. Vilkas anglų k. 1
17. Benefits of Sport and Extracurricular Activities (Sporto ir popamokinės veiklos nauda) V. Vilkas anglų k. 1
18. Stendo medžiagos lietuvių kalbos ir literatūros temomis rengimas (skelb-tina prie lietuvių kalbos kabineto). N. Sodonienė lietuvių k. 1-2
19. Kalbos kultūra – kalbos patarimai (pateiktys, mokomoji medžiaga). N. Sodonienė lietuvių k. 1-2
20. Metalų panaudojimas šiuolaikinėje technikoje D. Mačėžienė chemija 1
21. Diena mokykloje be mobiliojo telefono L. Leikuvienė kūno kultūra 1-2
22. Aktualios sportinės informcijos rinkimas, viešinimas L. Leikuvienė kūno kultūra 1-2
23. Kalėdinis mokyklos herbo simbolis P. Viršilas technologijos 1 (3 gim. kl. mokinys)
24.  Fizika eksperimentuose

(kūgis riedantis įkalnėn)

P. Viršilas technologijos 1 (3 gim. kl. mokinys)
25.  Fizika dviratyje P. Viršilas fizika 1 (3 gim. kl. mokinys)
26. X, Y, Z kartos.. arba kaip „susikalbė-ti“ su šiuolaikiniais vaikais. L. Taroza psichologija 1
27. Kintų miestelio jaunuolio nūdienos sociopsichologinis įvaizdis L. Taroza psichologija 1
28. Tarptautinė tolerancijos diena (renginių sicklas skirtas tarptautinės tolerancijos dienai paminėti) J.Tamošiūnienė,

R. Grikšas

etika 2-3
29. UDC langų puošimas Kalėdoms I. Papievienė,

S. Rangienė

technologijos 1
30. Motinos dienai skirtos dekoracijos I. Papievienė,

S. Rangienė

technologijos 1
31. Renginio skirto Žemės dienai organizavimas. I. Cyrolies biologija 1-2
32. Renginys pasaulinei AIDS dienai paminėti. I. Cyrolies biologija 1-2
33. Kintai – gamtos prieglobstyje (video pristatymas). I. Cyrolies biologija 1-2
34. Pasauliui pristatau Kintus (video pristatymas). I. Cyrolies biologija 1-2

_________________________

Ramūnas Grikšas, tel. 865234145, el. p. rgriksas@gmail.com

Atsisiųsti projektiniu_darbu_temos_mokiniam_16_17 

Skip to content