Direktorės Astos Gužauskienės 2018 metų veiklos vertinimas

Direktorės Astos Gužauskienės 2018 metų veiklos vertinimas

Pagal 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 ir jo pakeitimus visų mokyklų direktorių metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, darbuotojai) teikdama siūlymus Mokyklos tarybai, kuri įvertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės siūlymus, priima sprendimą ir teikia savivaldybei, savivaldybė priima galutinius sprendimus.

Siūlymai teikiami el. paštu iki 2019-01-25

mokyklostaryba@kintumokykla.lt

  1. Vertinimo procedūra yra tokia:

I dalis – viešasis paskelbimas ir pateikimas svarstymui mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai iki 2019-01-20 (privaloma ir tinklapyje);

II dalis – mokyklos bendruomenė (darbuotojai, mokiniai, tėvai) teikia siūlymus dėl direktoriaus veiklos vertinimo Mokyklos tarybai iki 2019-01-23 12:00 val. (vėliausiai iki 2019-01-25)

III dalis – Mokyklos taryba 2019-01-23 posėdyje 13:00 val.: 1) įvertina direktoriaus ataskaitą ir bendruomenės siūlymus, 2) iki 2019-02-06 (vėliausiai iki 2019-02-08) priima sprendimą dėl direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir sprendimą teikia savivaldybei;

IV dalis – Meras iki 2019-03-01: 1) susipažįsta su Mokyklos tarybos įvertinimu, 2) svarsto ataskaitą ir pateikia argumentuotą įvertinimą,3) aptaria su direktoriumi kitų metų veiklos užduotis,

  1. Vertinimas galimas toks:

1) nepatenkinamai – jei direktorius neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius (direktoriui Švietimo skyrius turi duoti užduotis; reikia Švietimo skyriaus nuolatinio instruktavimo ir priežiūros; nemato naujų galimybių, kaip atlikti darbo užduotis; nesiūlo naujų idėjų, kaip pagerinti savo ar Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų);

2) patenkinamai – jei direktorius įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius (direktorius dažniausiai žino savo užduotis; kartais pasiūlo naujas idėjas kaip pagerinti savo ar Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų, bet jam reikia papildomo Švietimo skyriaus instruktavimo);

3) gerai – jei direktorius iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius (direktorius dažnai imasi iniciatyvos; siūlo naujas idėjas, kaip pagerinti savo ir Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų; dažniausiai nereikia papildomo Švietimo skyriaus instruktavimo);

4) labai gerai – jei direktorius įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius (direktorius imasi iniciatyvos; jam nereikalingas papildomas Švietimo skyriaus instruktavimas; yra kūrybingas, atsakingas, logiškai mąstantis; aktyviai siūlo naujas konstruktyvias galimybes kaip atlikti darbo užduotis, kaip pagerinti savo ir Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų).

  1. Išvados galimos tokios:

1) Direktorės Astos Gužauskienės 2018 m. veiklą vertiname nepatenkinamai ir siūlome nustatyti vieniems metams mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

2) Direktorės Astos Gužauskienės 2018 m. veiklą vertiname patenkinamai ir siūlome vieniems metams nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio.

3) Direktorės Astos Gužauskienės 2018 m. veiklą vertiname gerai ir siūlome nustatyti vieniems metams ??? (konkrečiai nurodyti kiek: nuo 1 iki 10) procentų pareiginės algos pastoviosios dalies pareiginės algos kintamąją dalį.

4) Direktorės Astos Gužauskienės 2018 m. veiklą vertiname labai gerai ir siūlome nustatyti vieniems metams ??? (konkrečiai nurodyti kiek, bet ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 50) procentų pareiginės algos pastoviosios dalies pareiginės algos kintamąją dalį.

Direktorės Astos Gužauskienės 2018 metų veiklos ataskaita

Skip to content