Direktorės Astos Gužauskienės 2022 metų veiklos vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-03-27 patvirtintus  įsakymu Nr. V-279 „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo nuostatus“  ir 2021-01-11 Nr. V-48 redakciją bei 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 ir jo pakeitimus visų mokyklų direktorių metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, darbuotojai) teikdama siūlymus Mokyklos tarybai, kuri įvertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės siūlymus, priima sprendimą ir teikia savivaldybei, savivaldybė priima galutinius sprendimus.

Siūlymai teikiami el. paštu iki 2023-01-31

mokyklostaryba@kintumokykla.lt

1. Vertinimo procedūra yra tokia:

I dalis – viešasis paskelbimas ir pateikimas svarstymui mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai (tinklapyje);

II dalis – mokyklos bendruomenė (darbuotojai, mokiniai, tėvai) teikia siūlymus dėl direktoriaus veiklos vertinimo Mokyklos tarybai

III dalis – Mokyklos taryba: 1) įvertina direktoriaus ataskaitą ir bendruomenės siūlymus, 2) priima sprendimą dėl direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir sprendimą teikia savivaldybei;

IV dalis – Meras iki 2023-03-01: 1) susipažįsta su Mokyklos tarybos įvertinimu, 2) svarsto ataskaitą ir pateikia argumentuotą įvertinimą, 3) aptaria su direktoriumi kitų metų veiklos užduotis.

2. Vertinimas galimas toks:

1) nepatenkinamai – jei direktorius neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius (direktoriui Švietimo skyrius turi duoti užduotis; reikia Švietimo skyriaus nuolatinio instruktavimo ir priežiūros; nemato naujų galimybių, kaip atlikti darbo užduotis; nesiūlo naujų idėjų, kaip pagerinti savo ar Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų);

2) patenkinamai – jei direktorius įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius (direktorius dažniausiai žino savo užduotis; kartais pasiūlo naujas idėjas kaip pagerinti savo ar Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų, bet jam reikia papildomo Švietimo skyriaus instruktavimo);

3) gerai – jei direktorius iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius (direktorius dažnai imasi iniciatyvos; siūlo naujas idėjas, kaip pagerinti savo ir Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų; dažniausiai nereikia papildomo Švietimo skyriaus instruktavimo);

4) labai gerai – jei direktorius įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius (direktorius imasi iniciatyvos; jam nereikalingas papildomas Švietimo skyriaus instruktavimas; yra kūrybingas, atsakingas, logiškai mąstantis; aktyviai siūlo naujas konstruktyvias galimybes kaip atlikti darbo užduotis, kaip pagerinti savo ir Mokyklos darbą, pasiekti geresnių rezultatų).

3. Išvados galimos tokios:

1) Direktorės Astos Gužauskienės 2022 m. veiklą vertiname nepatenkinamai.

2) Direktorės Astos Gužauskienės 2022 m. veiklą vertiname patenkinamai.

3) Direktorės Astos Gužauskienės 2022 m. veiklą vertiname gerai.

4) Direktorės Astos Gužauskienės 2022 m. veiklą vertiname labai gerai.

Skip to content