EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „VEŽA“

Kintų pagrindinė mokykla 2020-2021 ir 2021-2022 m. m. dalyvauja projekte „Veža“ kartu su Šilutės Žibų mokykla, Šilutės r. Vilkyčių pagrindine mokykla, Prienų r. Jiezno gimnazija.

 

KOKS TIKSLAS?

 

Mokyklos tikslas – aukštesni 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimai (siektinas 10-15% pagerėjimas per dvejus mokslo metus).

    

KOKIOS VEIKLOS MUMS PADĖS TAI PASIEKTI?

 1)      „Efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas“ – konsultacinės valandos skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuojant mokinių grupes pagal mokinių pasiekimų lygius, siekiant tikslingai suteikti pagalbą.

2)      „Ir knyga mane augina“ – konsultacinės valandos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

3)      „Skaitymo pamokos su mama ar tėčiu“ po pamokų mokykloje ar netradicinėje aplinkoje (bibliotekoje, Vydūno kultūros centre, miške ir kt.).

4)      „Vakaro skaitiniai“ – grožinės literatūros skaitymas vakarais šeimoje.

5)      „Vaikai skaito vaikams. Perskaitytų knygų dienoraščiai“ po pamokų mokykloje.

6)      Integruotų dalykų projektų „Metų laikai“ ir „Vanduo“ veiklos pamokų ir po pamokų metu.

7)      Elektroninių knygų skaitymas klasėje pamokų ir po pamokų metu.

8)      Edukacinės veiklos bibliotekoje pamokų ir po pamokų metu.

 

Administracijos informacija

2020-10-14

Skip to content