GEROJI PRAKTIKA, ĮGYVENDINANT NUO 2020-09-01 MOKYKLOJE PROJEKTĄ „KOKYBĖS KREPŠELIS“

„Padėk man tiek, kad pats galėčiau…“ – savivaldaus mokymosi didinimas, taikant kiekvieno mokinio kasdienį vertinimą 8-9 klasėse

Kryptis: Asmeninės pažangos stebėjimas ir vertinimas

Dalykų grupė: Branduolio dalykai

Klasės: 8-9 klasė

Metodas: Kiekvienos dienos vertinimas ir grįžtamojo ryšio teikimas

Vieta, būdas: pamoka, konsultacija kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

Tėvų indėlis: refleksiniai pokalbiai šeimoje apie patirtas vaiko sėkmes.

Priemonės: dviejų mėnesių trukmės ciklas – 8 kartus per dvejus mokslo metus.

Kaip kilo idėja „Norėti daugiau“?

  • 2018 metų balandį vyko išorės vertinimas, po kurio išryškėjo, kad mokykla turi potencialo, tik reikia norėti daugiau.
  • 2018-2021 metais Veiklos tobulinimo planas stiprino mokinių savivaldumą, dalykinę integraciją, metodus ir refleksijas, kas skatino visos mokyklos bendruomenę norėti daugiau.
  • 2020 metais nuotolinio mokymosi metu išryškėjo, kad kasdienis kiekvieno dalyko vertinimas ir pagalba, stiprina mokinių savivaldumą.
  • 2018-2021 metų veiklos įsivertinimas atskleidė, kad noras daugiau, mokinių savivaldumas pamokose ir kasdienis kiekvieno dalyko vertinimas skatina šuolinę pažangą 8-9 klasėse.

„Vienas lauke ne karys“…

Kas tie kariai, kurių pagalba buvo ir yra siekiamas rezultatas?

  • Skatinamas mokinių savivaldumas;
  • Kasdienis visų dalykų vertinimas;
  • Mokymosi pagalba: konsultacijos ir mokytojo padėjėjo pagalba;
  • Priemonės, daiktai: interneto tinklas, kompiuteriai, mobili klasė;
  • Refleksiniai pokalbiai: mokytojai ir klasės vadovai su mokiniais, klasės vadovai ir mokiniai su tėvais;
  • Duomenų įdarbinimas: kas du mėnesius analizuojami kiekvieno mokinio, kiekvieno dalyko rezultatai.

Plačiau susipažinti su sėkmės istorija kviečiame:

https://fb.watch/g8Sg7dVcjz/

Daugiau informacijos apie projekto „Kokybės krepšelis“ veiklą:

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/01/Apie-projekta-Kokybes-krepselis.pdf

Projekto „Kokybės krepšelis“ dokumentai, pažangos stebėsena ir sklaida:

https://kintumokykla.lt/projektai/

Eglė Kelpšienė,

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė

Skip to content