I pusmečio pažangumo rezultatų analizė ir siekiai projekto „Kokybės krepšelis“ kontekste

I pusmečio 5-10 klasių pažangumo rezultatai:

1) visų dalykų vidurkis – 7,88 (pagrindinis lygmuo) – t. y. 8 (gerai)

2) branduolio dalykų vidurkis – 7,01 (pagrindinis lygmuo) – t. y. 7 (pakankamai gerai)

I pusmečio 5-10 klasių rezultatai ir siekiai, vykdant projektą „Kokybės krepšelis” (KK):

  • visų dalykų vidurkis 7,63 – siekiame 7,48 baigiant KK 2022 m. birželį

(šiuo metu viršijame!)

  • branduolio dalykų vidurkis  6,92  – siekiame 7,00 baigiant KK 2022 m birželį

(liko dar 0,08 pavasariui)

  3) lietuvių kalbos mokosi:

– aukštesniuoju lygiu (9-10) 12 proc. mokinių, t. y. 7 mokiniai – siekiame 10 proc.  mokinių, t. y. 6 mokiniai baigiant KK 2022 m birželį

(šiuo metu viršijame!)

– pagrindiniu lygiu (6-7-8) 78 proc. mokinių, t. y. 44 mokiniai – siekiame 80 proc. mokinių, t. y. 46 mokiniai

šiuo metu esame pasiekę)

4) matematikos mokosi:

– aukštesniuoju lygiu (9-10) 10 proc. mokinių, t. y. 7 mokiniai – siekiame 10 proc. mokinių, t. y. 6 mokiniai baigiant KK 2022 m birželį

(šiuo metu viršijame!)

– pagrindiniu lygiu (6-7-8) 60 proc. mokinių, t. y. 35 mokiniai – siekiame 80 proc. mokinių, t. y. 46 mokiniai

(liko dar 18 proc. (9 mokiniai) pavasariui)

Ramūnas Grikšas,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Skip to content