Įdomi dailės pamoka „Erdvinė kompozicija iš buitinių atliekų (Junk Art)“

Aurimas LIEKIS ,
dailės mokytojas metodininkas

7 klasės mokiniai dalyvavo įdomioje dailės pamokoje „Erdvinė kompozicija iš buitinių atliekų (Junk Art)“. Mokiniai kūrybingai dirbo grupėse.

Susiskirstę grupelėmis po 3-4 mokinius, analizavo teorinę ir vaizdinę medžiagą apie skulptūrą iš atliekų (ang. Junk Art). Tarpusavyje diskutavo, išsikėlė socialinę problemą, kurią gvildens savo darbe. Vėliau ėmėsi piešti eskizus, žymėjosi, kokių medžiagų reikės darbui sukurti ir kas kokių galėtų atsinešti.

Daugiausiai emocijų kėlė pats darbo procesas. Klasė virto tikromis dailės dirbtuvėmis. Naująjį gyvenimą „atrado“ ir seniai pamirštos lempinių televizorių detalės, ir gėrimų skardinės, ir seni diskai, žurnalai, elektros laidai, sagos. Žinoma, viską sukomponuoti, sujungti, sutvirtinti, estetiškai ir įdomiai pateikti prireikė ne tik erdvinių ir plastinių įgūdžių, bet ir lakios vaizduotės, kūrybiškumo.

Paskutinę šių mokslo metų pamoką mokiniai pristatys savo kūrybinius darbus vieni kitiems, pasidalins idėjomis, menine patirtimi ir emocijomis.

Skip to content