Įgalinanti lyderystė, pozityvios emocinės aplinkos kūrimas ir tarpdalykinės integracijos galimybės

2021-09-29 į Kintų mokyklą atvyko Klaipėdos miesto mokyklų direktorių pavaduotojai (15 asmenų); turėjome kartu gerą laiką ir labai smagu pasidžiaugti, kad didžiulės miesto mokyklos (500-1000 mokinių) Kintuose rado sau kažko naujo, parsiveža idėjų iš Šilutės rajono pagal temą „Įgalinanti lyderystė, pozityvios emocinės aplinkos kūrimas ir tarpdalykinės integracijos galimybės”.

Smagu ir tai, kad atvykusių mokyklų pavaduotojų tarpe buvo asmenų, susijusių su Kintų mokyklos išorės vertinimu 2018 m., su projekto „LL3” mūsų rajone įgyvendinimu (Praktinių studijų dienomis), su mūsų mokyklos dalyvavimu projekte „Kokybės krepšelis”.

Kas mums patiems iš to, kad dalinamės, kad tam skiriame taip visiems brangų laiką? Mūsų mokyklos atveju, dalijimasis – viena iš „netyčinių” veiklos įsivertinimo formų, kai į save pažiūrime atvykusiųjų akimis ir jei po to esame „pasikrovę” – vadinasi pavyko atskleisti temą ir pagal užduodamus klausimus bei reakcijas galime įsivertinti apkalbamas sritis.

Po susitikimo „skraidėme” – vadinasi mums VISIEMS pavyko! (ir tuo pačiu „netyčia” pasitikrinome veiklos sritis: „įgalinanti lyderystė”, „emocinė aplinka”, „tarpdalykinė integracija”).

Pagrindiniai akcentai, kuriuos iš mūsų išsivežė svečiai:
1) įvairių dalykų įvairiais būdais besimokanti bendruomenė (tame tarpe ir ugdymo aplinkos darbuotojai);
2) sklandanti ore bendruomeniškumo, pozityvumo atmosfera (nesvarbu kur įeitum: pastatai, kabinetai, koridoriai, kiemas ir pan.);
3) visuminis integravimasis: dalykais, klasėmis, institucijomis, aplinkomis.

Kas mus pačius nustebino?
Kad apie Kintų mokyklos veiklą yra žinoma plačiau, nei mes įsivaizduojame!

Direktorė Asta Gužauskienė

Skip to content