„Įgyvendinant projektą Veža“ (2020 m. lapkritis-gruodis)

ES lėšomis finansuojamo projekto „Veža“, skirto 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti, 2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais vykdytos veiklos:

Lapkričio mėnesį logopedė, specialioji pedagogė, padedant pradinio ugdymo mokytojoms, organizavo popietę „Ir knyga mane augina“, skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimui bei skaitymo įgūdžių tobulinimui. Buvo siekiama sudominti ir paskatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius skaityti, pamilti knygą. Popietės metu mokiniai skaitė, minė mįsles, klausė, sekė pasakas.

1-4 klasėse vyko netradicinė integruota veikla „Medžių įvairovė mūsų šalyje“. Mokiniai skaitė tekstus apie medžius, juos analizavo, atsakinėjo į klausimus. Veikla persikėlė į lauko erdvę: mokiniai aplankė mokyklos teritoriją, mišką, ąžuolų alėją, didžiąją tują, pamarį, susipažino su ten augančiais medžiais, grįžę į klases, ieškojo apie juos informacijos, atliko pateiktas užduotis.

Gruodžio mėnesį vyko 1-4 klasių mokinių skaitymo pamokos mokykloje bei netradicinėje aplinkoje. Pradinio ugdymo mokiniai buvo skatinami skaityti namuose kartu su šeimos nariais („Pasaulio pasakos“). Projektinės veiklos metu vaikai skaitė vaikams ne tik tiesiogiai, bet ir nuotoliniu būdu, pildė perskaitytų knygų dienoraščius.

2, 3 klasėse kartą per savaitę vyko efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas.

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Ruduo“, kurią organizavo pradinio ugdymo mokytojos bei logopedė, specialioji pedagogė. 1 klasės mokiniams buvo užmenamos mįslės. Informacinių technologijų pagalba buvo pateiktos užuominos apie mįslių įminimus, vaikai klausėsi ir stebėjo dainelę apie metų laikus, susidomėję sekė “lapelio kelionę”.

2 klasės mokiniai darė eksperimentus su arbata, balionais, sprendė kryžiažodį, atsakinėjo į klausimus perskaitę tekstą, žaidė žaidimą „Išsirink daržovę ir vaisių“, dainavo daineles apie rudenį.

3 klasės mokiniai viktorinos metu atliko įvairias užduotis apie rudens gėrybes, sprendė kryžiažodžius, minė mįsles.

Logopedė, specialioji pedagogė 4 klasės mokiniams atsiuntė šiai viktorinai parinktų naudingų nuorodų. Vaikai, padedami mokytojos, sprendė kryžiažodžius, lenktyniaudamos komandos atliko užduotį „Vaisių, daržovių pavadinimai“, iš piešinių stengėsi atpažinti medžių lapus.

Šios klasių viktorinos buvo vaikams naudingos, linksmai praleistos popietės.

Pradinio ugdymo mokytojos, logopedė, specialioji pedagogė nuotoliniu būdu stebėjo Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Sigutės Kačinskienės lietuvių kalbos pamoką 1 klasėje „Skaitome drauge. Voveraitės pasakojimas apie žiemą“ bei mokytojos Daivos Balčytienės  integruotą lietuvių kalbos ir dailės pamoką „Perskaityk, nupiešk, atspėk“ 1 klasėje bei nuotoliniu būdu aptarė stebėtas pamokas su Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojais. Mokytojos, stebėjusios pamokas, dalijosi įžvalgomis apie stebėtų pamokų metodus, jų pritaikymą savo pamokose.

Skip to content