„Įgyvendinant projektą Veža“ (2020 m. spalis)

ES lėšomis finansuojamo projekto „Veža“, skirto 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti, 2020 m. spalio mėnesį vykdytos veiklos:

Spalio mėnesį vyko 1-4 klasių mokinių skaitymo pamokos mokykloje bei netradicinėje aplinkoje. Pradinio ugdymo mokiniai buvo skatinami skaityti namuose kartu su šeimos nariais („Vakaro skaitiniai“).

2, 3 klasėse kartą per savaitę vyko efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas.

Spalio 14 dieną mokykloje 1-4 klasėse vyko netradicinė integruota veikla „Vaistažolės. Jų nauda“. Jos metu mokiniai pateikė žinias apie vaistažoles iš savo šeimos patirties. Vaikai pasakojo vaistažoles, kurias naudoja namuose. Mokiniai plėtė žinias, rinko informaciją apie vaistažoles, savo veiklą pristatė draugams. Ragavo arbatas ir pagal skonį atspėjo vaistažolės pavadinimą. Vyko garsinis skaitymas ,,Vaikai skaito vaikams“ vaistažolių tematika.

Spalio 21 dieną pradinio ugdymo mokytojai, logopedė, specialioji pedagogė nuotoliniu būdu stebėjo Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Daivos Šarlauskienės integruotą pamoką „Kodėl kėkštai vadinami miško sodintojais?“ 3 klasėje.

Spalio 29 dieną Kintų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai ir logopedė, specialioji pedagogė- nuotoliniu būdu dalyvavo Šilutės Žibų pradinės mokyklos metodinėje dienoje, aptarė stebėtą pamoką bei klausėsi pranėšimų „Girdimojo suvokimo įtaka sėkmingam ugdymuisi“, „Kaip sudominti pradinuką skaityti“, susipažino su projekto, skirto specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams „Ir knyga mane augina“ numatomomis veiklomis.

Skip to content