IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS NUO 2020-11-16

Didėjant Kintų seniūnijoje Covid-19 atvejų skaičiui, mokykloje šiuo virusu užsikrėtus dviems darbuotojams iš aptarnaujančio personalo,
nuo 2020-11-16
Kintų mokyklos Krizių valdymo komandos
2020-11-13 vakaro sprendimu
dirbsime padidinto saugumo režimu.
 

PRAŠYMAS TĖVELIAMS:
1) vaikus atvesti ir pasiimti nurodytu laiku, planuojant laiką dėl galimos „eilės”;
2) pasirūpinti, kad viršutiniai rūbai, avalynė būtų pritaikyti:
a) pagal prognozuojamą tos dienos orą;
b) ilgesniam buvimui lauke (nesušaltų, neperkaistų);
c) vaiko patogumui, praktiškumui, galimybei susitepti (žinant savo vaiko polinkius, būdą, aprangos atsparumą – įduoti atsargą).
 
NEPAVYKUS LAIKYTIS SUSITARIMŲ – DIDĖJA GALIMYBĖS NESUSIPRATIMAMS (pvz.: pavėlavus atvesti vaiką, tuo metu auklytei rūpinantis pusryčiais, tektų laukti ir pačiam pavėluoti į darbą)
 
KAIP DIRBSIME NUO 2020-11-16?
 
1) vaikas(ai) ryte atvedami 7.30-8.00 į grupės teritoriją darželio kieme: paskambinus mokytojo padėjėjai (auklytei), ji ateis pasiimti (po vieną); tuo metu grupėje vaikus užima mokytojas (auklėtojas);
 
2) VEIKLA ORGANIZUOJAMA:
a) visą savaitę grupėje nepertraukiamai dirba, sudarant galimybė pietauti darbo metu, tik vienas mokytojas (auklėtojas) kasdien po 10,5 val. per dieną 7.30-18.00 slenkančiu grafiku;
b) jį keičia mokytojas (auklėtojas), kuris 72 val. nedirbo kitose grupėse ir/ar mokykloje kontaktiniu būdu;
c) meninis ugdymas ir logopediniai užsiėmimai vyksta grupėje nuotoliniu būdu;
d) kuo daugiau veiklų organizuojamos lauke savo grupės teritorijoje, nebedraujant tarp grupių;
 
3) vaikas(ai) vakare pasiimami 17.00-18.00 grupės teritorijoje darželio kieme: paskambinus mokytojo padėjėjai (auklytei), ji (po vieną) aprengs ir atves į lauką; tuo metu grupėje vaikus užima mokytojas (auklėtojas).
 
4) mokytojo padėjėjo (auklytės) darbo laikas ilginamas nuo 8 val. iki 10,5 val. per dieną sudarant galimybę pietauti darbo metu; papildomas laikas skiriamas:
a) 7.30-8.00 – vaikų (po vieną) atsivedimui iš lauko į grupę;
b) buvęs pietų laikas – papildomai grupės dezinfekcijai ir, dėl ilgesnio laiko lauke organizuojant veiklas, susidariusiems neatliktiems darbams atlikti;
c) 17.00-18.00 – vaikų (po vieną) išvedimui iš grupės į kiemą.
 
TIK NUO MŪSŲ VISŲ SĄMONINGUMO PRIKLAUSYS:
– kiek ilgai dirbs grupės tiesioginiu būdu;
– kiek patys tėveliai galės eiti į tiesioginius darbus, turėdami galimybę vaikus vesti į darželį;
 
(susirgus grupės vaikui, mokytojui ar mokytojo padėjėjui – grupė nedirbs mažiausiai 14 d.)
 
Informacija išsiųsta mokykliniais elektroninio pašto vaikų adresais.
 
Administracijos informacija
Skip to content