Informacija apie laisvas mokytojų pareigybes

Informaciją skelbia: Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla, biudžetinė įstaiga,
adresas – Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r., LT-99358, tel.: 8-441-41135, 868574751. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697016.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Informacija. Kintų pagrindinei mokyklai, kurioje reikalingi mokytojai:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo krūvis Darbo sutarties rūšis
Anglų kalbos dalyko mokytojas (2-4 kl.) 6 val. Terminuota darbo sutartis (pavadavimas)
Anglų kalbos dalyko mokytojas (5-10 kl.) 18 val. Terminuota darbo sutartis (bandomasis 3 mėn. laikotarpis), neterminuota darbo sutartis
Tikybos mokytojas (5-10 kl.) 3 val. Terminuota darbo sutartis (bandomasis 3 mėn. laikotarpis), neterminuota darbo sutartis

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2.2. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
2.3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
2.4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu. Gebėti: dirbti komandoje; savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; savarankiškai vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

3.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3.4. Gyvenimo aprašymą;
3.5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
3.6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
3.7. Pažymą apie išklausytus ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) anglų kalbos dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursus (anglų kalbos mokytojui mokytojui, pretenduojančiam dirbti pradinėse klasėse).
3.8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks informaciniame skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką  bus išsiųsti registruotu laišku individualiai.

5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, elektroniniu paštu (skenuoti dokumentai) arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, įskaitant informacijos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r., LT-99358, tel. 844147135, el.p. rastine@kintai.silute.lm.lt.  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 26 d.

Išsamią informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes teikia Kintų vidurinės mokyklos raštinės vedėja Renata Radmacher tel. 8-441-47135 ir mokyklos direktorė Asta Gužauskienė tel. 868574751.

Informacija apie laisvas mokytojų pareigybes paskelbta 2015-08-13.

Direktorė                                                                                                Asta Gužauskienė

Skip to content