INFORMACIJA APIE LAISVAS MOKYTOJŲ PAREIGYBES

 Informaciją skelbia: Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla, biudžetinė įstaiga,
adresas – Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r., LT-99358, tel.: 8-441-41135.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697016.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

  1. Reikalingas mokytojas:
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo krūvis Darbo sutarties rūšis
1. Rusų kalbos dalyko mokytojas 10 val. Terminuota darbo sutartis (bandomasis 3 mėn. laikotarpis), neterminuota darbo sutartis
  1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Kvalifikacija ir dalykinis pasirengimas: pedagogo kvalifikacija; baigta atitinkama rusų kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programa.

2.2. Kompetencijos:

2.2.1. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; būti išklausius ne mažesnės apimties kaip 22 valandų arba 1 studijų kredito* lietuvių kalbos kultūros kursus;

2.2.2. būti įgijus IKT taikymo kompetenciją:

2.2.2.1. technologinio raštingumo pagrindus, atitinkančius visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto bazinį lygmenį (ne mažesnė kaip 40 valandų mokymų (1 studijų kreditas*) apimties programa);

2.2.2.2. edukacinę IKT taikymo kompetenciją, kurią sudaro mokymo ir vadybos komponentės (ne mažesnė kaip 40 valandų mokymų (1 studijų kreditas*) apimties programa).

2.2.3. būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (ne mažesnės apimties kaip 60 valandų arba 2 studijų kreditų*).

2.3. Asmeninės savybės ir gebėjimai: būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu. Gebėti: dirbti komandoje; savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; savarankiškai vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

  1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

3.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.3. Kvalifikaciją, dalykinį pasirengimą ir kompetencijas patvirtinančius dokumentus;

3.4. Gyvenimo aprašymą;

3.5. Buvusių darboviečių (jei tokių yra) rekomendacijas.

  1. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks informaciniame skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
  2. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, elektroniniu paštu (skenuoti dokumentai) arba siųsti registruotu laišku.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, įskaitant informacijos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r., LT-99358, tel. 844147135, el. p. rastine@kintai.silute.lm.lt.  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2016 m. rugsėjo 20 d.

Išsamią informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes teikia Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė tel. 844147135.

Informacija apie laisvas mokytojų pareigybes paskelbta 2016-09-07.

_____________________________

* iki 2009 m. birželio mėn. 1 kreditas = 40 val., nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 kreditas = 26,3 val.

Skip to content