Integruota lietuvių kalbos ir geografijos pamoka-konferencija „LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI. TARMĖS“

Integruotai lietuvių kalbos ir geografijos pamokai šeštokai ruošėsi iš anksto. Konsultuojami  mokytojų pasirinkta tema pagal rekomenduotiną planą, rengė pranešimą – informatyvų rišlų tekstą ir vaizdingą medžiagą pateiktyje.

Gegužės 13 dieną šeštokų kabinetas virto konferencijos sale. Iš paskelbtos programos mokiniai sužinojo, kokia eilės tvarka darys pranešimą. Buvo aptartas tikslas: aktyviai išklausę ir įvertinę mentimeter.com programa bendraklasių pranešimų ir tarmiškų tekstų, atliks ne mažiau kaip 70% tinkamai testo užduočių „Google“ formose.

Po mokytojų-vedėjų įžangos žodžio iki 5 minučių trukmės pranešimus darė kiekvienas klasės mokinys: Eimantas „Lietuvos etnografinė sritis. Žemaitija“ ir Aistė „Žemaičių tarmė“, Fabijus „Lietuvos etnografinė sritis. Aukštaitija“ ir Gustė „Aukštaičių tarmė“,  Lina „Lietuvos etnografinė sritis. Suvalkija“, Elijus „Lietuvos etnografinė sritis. Dzūkija“, Julius „Lietuvos etnografinė sritis. Mažoji Lietuva“; Urtė „Tautinis kostiumas. Mažoji Lietuva“ ir Roksana „Tautinis kostiumas. Ukraina“.

Bendraklasiai reitinguodami vertino mentimeter.com programa kiekvieno pranešimą atsižvelgdami į temos aiškumą, vaizdingumą, kalbos rišlumą, įtaigumą, taisyklingumą.

Kadangi iš pamokos tikslo buvo aišku, kad pranešimų žinios pravers atliekant testą „Google“ formose, mokiniai stengėsi klausytis atidžiai ir pateikti pranešėjams klausimų.

Džiugu, kad dauguma mokinių pranešimuose pavartojo tarmiškų tekstų įrašų, tad mokytojai – vedėjai mažai ką tepildė, tik  komentarais tikslino teiginius, padėjo kai kurias vietoves rasti žemėlapyje.

Mokytojo Ramūno Grikšo vadovaujami šeštokai aptarė ir mentimeter.com programa atliktą reitinguotą vertinimą, testo užduočių „Google“ formose rezultatus ir atsakymus bei atliko veiklos įsivertinimą (mentimeter.com) šviesoforu.

Nors tokiai netradicinei pamokai ir mokytojams, ir mokiniams ruoštis reikia ilgiau, bet tikrai verta: tai liudija įgytų žinių rezultatas ir įvairių kompetencijų pagerinimas.

Pamokos-konferencijos organizatoriai:

Ramūnas Grikšas,

geografijos mokytojas,

Nijolė Sodonienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content