Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Partizanai. Vienui vieni“

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

„Ne kiekviena kova laimima, ir pralaimėta ateity duoda rezultatą,“  –  ši partizano Vanago mintis buvo integruotos  lietuvių kalbos ir istorijos pamokos  „Partizanai. Vienui vieni“, kurią 10 klasės mokiniams vedė mokytojos Vitalija Ringytė-Ališauskienė ir Nijolė Sodonienė, leitmotyvas.

Per kelias lietuvių kalbos pamokas buvo žiūrėtas filmas „Vienui vieni“ ir susipažinta su partizanų kūryba, klausytasi kompaktinės plokštelės „Už laisvę ir tėvynę“ įrašų. Istorijos pamokose aiškintasi pokario, rezistencijos Lietuvoje temos, žiūrėtas dokumentinis filmas „Miško broliai“.

Apibendrinamoje integruotoje pamokoje jungėsi žinios ir jausmai. Dešimtokai skaitė ir komentavo ištraukas iš  partizano Dzūko dienoraščio, klausėsi B. Krivicko eilėraščių,  bendraklasių pranešimų apie partizaninį karą Lietuvoje, rezistenciją žodžiu, apie  Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ albumą „Broliai“ bei interviu su grupės nariais apie šio albumo kūrimą. Dirbdami grupelėse atliko užduotis su nuotraukomis, menančiomis miško brolių gyvenimą, pasitarę porose pristatė 22 knygas apie partizanus ir „nematomą frontą“ Lietuvoje.

Prisimintį šį patriotinį laikotarpį ir sieti su šiandiena itin aktualu. Apie tiesioginę praktinę jungtį, perimtą iš partizanų patirtį, mokiniai sužinojo stebėdami vaizdo medžiagą iš ciklo “Karas po karo-dabartiniai kariai-specialus dalinys – Žaliukai”.

G
M
T
Text-to-speech function is limited to 100 characters
Skip to content