Integruota pasaulio pažinimo ir chorinio dainavimo pamoka „Ąžuolų alėjoje – skambi daina“

Gegužės 16 dieną 3 klasės mokiniams vyko integruota pasaulio pažinimo ir chorinio dainavimo pamoka, raudonųjų ąžuolų alėjoje, kurią vedė 3 klasės mokytoja Ilona Papievienė ir chorinio dainavimo mokytoja Laima Bušininkienė. Mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo pamokoje. Chorinio dainavimo mokytoja Laima Bušininkienė supažindino su muzikos instrumentu, kuris vadinamas kamertonu. Tai įrankis, kuris padeda muzikos mokytojui padainuoti teisingą dainos tonaciją, kai šalia nėra instrumento. Mokiniai pildė lentelę. Pakartojo medžių pavadinimus, įžymias Kintų miestelio vietas, gyvūnus ir augalus. Dainavo išmoktas daineles. Pašoko keletą ratelių, žaidė žaidimą. Puoselėjo vertybines nuostatas: meilę gamtai ir muzikai, bendravimą ir pagarbą. Integruotos pamokos metu ugdė saviraišką, kūrybiškumą ir išradingumą.

Ilona Papievienė,

pradinio ugdymo mokytoja

Laima Bušininkienė,

chorinio dainavimo mokytoja

Skip to content