Integruota rusų – lietuvių kalbų pamoka „Skaitvardžių vartojimo ypatumai“

Gegužės 16-ąją dieną septintos klasės mokiniams vyko integruotos lietuvių-rusų kalbų pamokos „Skaitvardžių vartojimo ypatumai“.

Pirmosios pamokos metu mokiniai pėsčiomis ėjo į parduotuvę „Šilutės prekyba“, kurioje mokiniai buvo šiltai priimti ir galėjo atlikti rusų kalbos mokytojos Loretos Butkienės skirtą užduotį. Jiems reikėjo surasti 10 prekių, pasižymėti jų pavadinimus ir kainas. Tuomet grįžus į kabinetą, naudojantis vadovėliais ir žodynais išsiversti produktų pavadinimus ir kainas į rusų kalbą. Po šios užduoties mokiniai dirbo poromis, kūrė sakinius, dialogus rusų kalba, taisyklingai vartodami skaitvardžių, valiutos linksnius bei rėmėsi etiketo taisyklėmis mandagiai bendraudami.

Antrosios pamokos metu mokiniai dirbo grupėse, visi atsakinėjo į viktorinos klausimus apie skaitvardžių vartojimą ir taisyklingą rašybą, aktyviai dalyvavo ir diskutavo. Viktorinos metu aktyviausiai dirbo ir labai geras žinias apie skaitvardžio vartojimo ypatumus parodė Inelda Liekytė, Aristėja Būdvydaitė ir Daivaras Piečius.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vilija Ašmonaitė

Skip to content