Integruota veikla protmūšyje ,,Žinau – galiu rinktis!”

Gruodžio 1-ąją minima pasaulinė kovos su AIDS diena ir tuo siekiama priminti visuomenei apie ŽIV infekcijos grėsmes, paraginti išlaikyti budrumą, didinti informacijos sklaidą, formuoti brandesnį požiūrį į ŽIV / AIDS ligą ir ja sergančiuosius.

Mūsų mokykloje gruodžio pradžioje vyko integruota biologijos, lietuvių kalbos ir lytiškumo ugdymo veikla – protmūšis „Žinau – galiu rinktis!“ 9 ir 10 klasėse. Mokiniai, paanalizavę ŽIV infekcijos statistinius duomenis Lietuvoje ir pasaulyje, prisiminę įgytas žinias apie ŽIV/AIDS, jas pasitikrino rungdamiesi trijose komandose: dviejose devintokų ir vienoje dešimtokų. Protmūšį vedusi lietuvių kalbos mokytoja N. Sodonienė nuolat skatino atsakyti į klausimus ir bendrauti taisyklinga dalykine bendrine kalba. Atsakymų tikslumą žymėjosi vertinimo komisija, kurią sudarė biologijos mokytoja Ingrida Cyrolies ir sveikatos specialistė Audronė Venckienė. Žinias papildė ir mokinių sukurti informaciniai filmukai.

Reflektuodami ir dešimtokai, ir devintokai teigė, kad prisimintos ir įgytos žinios apie ŽIV/AIDS suteiks galimybę pasirinkti teisingą sprendimą įvairiais gyvenimo atvejais bei būti tolerantiškais infekuotų atžvilgiu.

Ingrida Cyrolies,

biologijos mokytoja metodininkė

Nijolė Sodonienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content