Integruotoje biologijos – chemijos pamokoje – maisto medžiagų tyrimas

2021-10-04 9 klasėje organizuota integtruota biologijos – chemijos pamoka ,, Maisto medžiagų”. Tyrimo probleminis klausimas – Ar visuose maisto produktuose yra krakmolo( angliavandenių)?

Mokiniai pamokoje, naudojo priemones, gautas pagal projektą ,, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ir įvairius maisto produktus. Tyrimą mokiniai atliko pagal eksperimentinio tyrimo metodiką: kėlė hipotezę, numatė priemones, fiksavo rezultatus, dare išvadas.


Mokiniai atliko darbą grupėse, rezultatus fiksavo mokinio veikos lapuose, įsivertino savo darbą.

Ingrida Cyrolies,
biologijos – chemijos mokytoja

Skip to content