Integruotos rusų ir lietuvių kalbų pamokos ,,Išmintis frazeologizmuose”

Dešimtokai integruotose rusų ir lietuvių kalbų pamokose, vykusiose spalio 7 d., susikaupę atliko užduotis. Atsitiktine tvarka pasirinkę mokytojos Loretos Butkienės pasiūlytų rusų kalbos frazeologizmų, juos vertė į lietuvių kalbą ir ieškojo atitikmenų – tą pačią ar panašią reikšmę turinčių mūsų gimtojoje kalboje.

Prireikė ne tik surasti žodžius žodyne, bet ir prisiminti nemaža girdėtų frazeologizmų arba atspėti iš mokytojų duodamų užuominų, o tada patvirtinti „Lietuvių kalbos frazeologizmų žodyno“ medžiaga. Mokiniai, klausydami mokytojų Loretos Butkienės ir Nijolės Sodonienės patariamų, dirbo kruopščiai ir suprato, kiek daug gyvenimiškos išminties jais pasakoma.

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content