Iš Antano Lukausko (1928 – 08 – 26) žmonos atsiminimų

Mokytojas Antanas Lukauskas gimė 1928 08 26 Prienų rajone. Mokėsi Balbieriškio pradinėje mokykloje. Po Antrojo pasaulinio karo šeima persikėlė gyventi į Šilutę, kur mokėsi ir 1951 metais baigė Šilutės vidurinę mokyklą.

1954/1955 m.m. ir 1955/1956 m.m. mokėsi Klaipėdos mokytojų institute  ir įsigijo matematikos ir fizikos mokytojo kvalifikaciją.

1956/1957 m.m. buvo paskirtas Šilutės rajono Užliekių septynmetės mokyklos direktoriumi. Be vadovavimo mokyklai dar dėstė fizikos ir matematikos pamokas.

Dirbdamas Užliekių aštuonmetėje mokykloje, 1971 metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įsigijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.

1979/1980 metais Antaną Lukauską perkėlė dirbti direktoriumi į Kintų vidurinę mokyklą, kuriai vadovavo iki 1988 metų rugsėjo 1 dienos. Be vadovavimo dar dėstė matematikos pamokas.

Nuo 1988 09 01 išėjo į užtarnautą poilsį, t.y. pensiją. 1988/1989 m.m pradėjo dirbti su pradinių klasių mokiniais. Išleido dvi pradinių klasių laidas.

Mirė 1999 metais rugpjūčio 24 dieną. Palaidotas Kintų kapinėse.

Pedagogų kolektyvas buvo pakankamai jaunas, energingas ir svetingas, todėl dirbti sekėsi.

Darbo sėkmę lėmė, kad mokyklą jos darbuose ir sumanymuose rėmė Kintų Žuvininkystės Ūkio administracija, tėvai, su kuriais nuoširdžiai bendravome, rengdami ne tik tėvų susirinkimus ir organizuodami tėvų švietimą, bet ir vykdami į Ventę, Mingę, Sakučius, bei kitas vietoves su mokytojų saviveikla. Tėvai, prisimenu, noriai lankė tėvų susirinkimus, bei kitus renginius, vykusius mokykloje ir kultūros namuose, gerbė mokytojus, nes mokytojai buvo jiems autoritetas ir savo elgesiu, ir bendravimo kultūra, ir profesiniu lygiu.

Kintų aštuonmetė, o nuo 1967m. ir priauganti vidurinė mokykla pasižymėjo ne tik geru darbo organizavimu, gerais mokymosi ir užklasinės veiklos rodikliais, bet ir gerais darbiniais administracijos ir mokytojų santykiais.

Priaugančios vidurinės mokyklos klasės, kad nereikėtų dirbti dviem pamainom, buvo įkeltos į Kultūros namų patalpas, todėl pirmoji abiturientų laida mokėsi ir savo išleistuves šventė Kultūros namų salėje. Tuo metu jau buvo pradėtas statyti mokyklos priestatas – dabartinė Kintų vidurinė mokykla.

Šiandien žvelgdama į daugiau nei 30 – ies metų praeitį, linkėčiau, kad mokykla išlaikytų vidurinės mokyklos statusą, nes man teko garbė tapti pirmąja Kintų vidurinės mokyklos direktore, todėl nenorėčiau, kad mokykla vėl taptų pagrindine.

Skip to content