Išvyka į Uteną pagal projektą „Veža“

Nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio Kintų pagrindinė mokykla dalyvauja ES lėšomis finansuojamame projekte „Veža“, skirtame 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti bei vykdo įvairias veiklas. Balandžio 20 dieną pradinių klasių mokytojos, specialioji pedagogė-logopedė, socialinė pedagogė bei mokyklos direktorė kartu su projekto partneriais Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės, Žibų pradinės bei Prienų rajono Jiezno gimnazijos pedagogais lankėsi Utenos pradinėse mokyklose, sėmėsi mokinių skaitymo gebėjimų gerinimo patirties. Utenos Aukštakalnio pradinėje mokykloje klausėsi pranešimų „Skaitymo ugdymo strategijos“, „Kaip sudominti vaikus skaityti knygas?“. Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokytojos dalijosi patirtimi apie skaitymo strategijų elementus pradinukų veiklose, kalbėjo apie skaitymo strategijų naudą bei supažindino su skaitymo veiklomis mokykloje.

Grįžus iš kelionės pradinio ugdymo mokytojos metodinėje grupėje aptarė įgytas žinias, numatė naujų metodų pritaikymą pamokose.

Jurgita Tamošiūnienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content