Karjeros diena

2019-01-23 vyko netradicinė veikla mokykloje – karjeros diena. Šioje veikloje dalyvavo  visi mokyklos mokiniai ir Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriaus gimnazistai. Veikla vyko pagal iš anksto sudarytą veiklaraštį.1- 4 klasių mokiniai stebėjo filmus apie įvairias profesijas ir jas aptarė, susipažino, kokias profesijas gali stebėti   artimoje aplinkoje.

5 -10 klasių mokiniai, naudodamiesi informacinėmis technologijomis, rekomenduotais ir kitais  informacijos šaltiniais, ruošė pristatymus apie burtų keliu išsirinktas profesijas, gimnazistai ruošė pristatymus apie savo svajonių profesijas. Informacijos paieškai, įdomu buvo stebėti vieni kitų pristatymus, kurie buvo pateikti labai kūrybingai: tai ir vaidinimai, kuriuose atsispindėjo kelios profesijos, ir plakatai ir skaidrių demonstravimas interaktyvaus ekrano pagalba, ir dainos. Vykstant refleksijai, mokiniai padarė išvadą, kad veikla šią dieną naudinga ir įdomi.

Ugdymo karjerai koordinatorė                                                                               Ingrida Cyrolies

Skip to content