KAUKĖS BŪTINOS NET PRIEŠMOKYKLINUKAMS (kuriems yra 6 m.).

Visi Lietuvos piliečiai, tame tarpe ir mokykla PRIVALO laikytis nurodymų.
KAUKĖS BŪTINOS NET PRIEŠMOKYKLINUKAMS (kuriems yra 6 m.).
 A. Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimai:

Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”
Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”, nustatytas būtinąsias sąlygas
Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų”
Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų”
Skip to content