Kintų mokykla suka technologine-inžinerine-verslumo kryptimi?

Kintų mokykla žengia pirmuosius žingsnius technologine-inžinerine-verslumo kryptimi, rengdami tam bazę, programas ir pirmuosius pamokinius ir popamokinius užsiėmimus, mokantis programavimo; mokytojai mokosi inžinerinių, programavimo dalykų; mokykla ieško partnerių, gerosios praktikos pavyzdžių.

2022 m. gruodžio mėnesį užmegzti ryšiai su Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Inžinerijos Licėjumi, kur dalis pamokų – inžinerijos pamokos, tose pamokose mokytojais dirba ne pedagogai, o inžinieriai, mokiniai programuoja, konstruoja ir eksponuoja savo kūrybinius darbus.

Fotografijoje VGTU Inžinerijos Licėjaus mokinių gaminti kūrybiniai darbai.

Skip to content