Kintų mokykloje mokosi ne tik mokiniai, bet ir darbuotojai

Kad būdami mokiniais mokomės – tai nieko neįprasto, kad būdami suaugusiais vis dar mokomės – prieš dešimtmetį gal ir buvo neįprasta, tačiau šiandien tai tampa savaime suprantamu dalyku.

Kintų mokykloje darbuotojai nuolat mokosi keldami kvalifikaciją kursuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose, studijose, stažuotėse (plačiau apie tai Kintų mokyklos svetainėje adresu www.kintai.silute.lm.lt skiltyje „Karjera-Darbuotojai“).
Kad darbuotojai kelia kvalifikaciją mokymuose, kursuose, seminaruose, daugumai visuomenės tai yra žinoma ir gana įprasta. Bet priimti sprendimą studijuoti – iššūkis!
Kintų mokykloje mėgstami iššūkiai – kasmet studijuoja vidutiniškai po penkis darbuotojus: vieni siekia profesijos, ar papildomos profesijos, persikvalifikavimo, kiti – pedagogikos studijų, ar net mokslinio laipsnio!
Mokykloje šiuo metu dirba 47 darbuotojai, iš kurių 22 yra įgiję ne po vieną specialybę: 13 – po dvi, 7 – po tris, 2 – po keturias specialybes!!! 31 darbuotojas yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą, iš kurių: 22 yra įgiję bakalauro mokslinį laipsnį, 6 – magistro mokslinį laipsnį, 1 – daktaro mokslinį laipsnį!!!
Ne taip dažnai pasitaiko, kad mokykloje dirbtų daktaro mokslinį laipsnį turintis mokytojas, bet Kintų mokykloje kaip tik toks atvejis yra (gal net pirmas Šilutės rajone?).
Kintų mokyklos istorijos mokytojas Rubenas Bukavickas, turintis istorijos bakalauro (2010 m.) bei Europos istorijos magistro (2012 m.) mokslinius laipsnius, 2020 m. spalio 28 d. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos ir archeologijos mokslo krypties darbą „Sovietizacija Klaipėdos krašte: sociokultūrinės, socioekonominės transformacijos 1945-1960 metais“ ir jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis!!!
Rubenas Bukavickas ypatingai domisi Klaipėdos krašto istorija, skaito pranešimus, rašo straipsnius, dalyvauja laidose, rengia joms istorinę medžiagą. Pagal turimą kvalifikaciją pradėjo dirbti istorijos mokytoju mokykloje nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio Kintuose. Metus „matavosi“ mokytojo profesiją ir nuo 2015 m. rugsėjo įstojo mokytis pedagogikos, tuo pat metu įstojo į doktorantūrą. 2016 m. baigė pedagogines studijas ir įgijo pedagogo kvalifikacinį laipsnį, 2020 m. baigė doktorantūrą.
Nors mokslinis darbas apgintas 2020-10-28, dėl pandemijos Daktaro diplomas į mokyklą „atkeliavo“ tik 2021-04-16. Tad nuo šios dienos visa mokyklos bendruomenė pratinkimės oficialiuose susibūrimuose tinkamai vartoti sąvokas – taip demonstruodami, kad esame „ne iš kelmo spirti, nors esame iš mažo miestelio – Kintų“ ir suprantame sąvokas bei laipsnius, kuriuos suteikia aukščiausios mokslo institucijos.
Ir… pirmasis oficialus kreipinys/sveikinimas pagal mokslo laipsnį Kintų mokyklos bendruomenės vardu:
– Sveikiname, sveikiname, sveikiname, Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos istorijos vyresnįjį mokytoją daktarą Rubeną!!!
Dr. Rubenui siūlome ir linkime dalintis su mokyklos bendruomene nuorodomis į visus dr. Rubeno Bukavicko rengtus straipsnius, pranešimus, laidas.

Kintų mokyklos bendruomenės vardu, direktorė Asta G.😊
p.s. mokslinis laipsnis „daktaras“ vartojamas prieš vardą, pavardę (ne prieš pareigybes):
– rašant/susirašinėjant rašomas trumpinys „dr.“,
– visuose oficialiuose susitikimuose, renginiuose bendraujant tiesiogiai ar kalbant apie asmenį,
– kaip vartoti bendraujant dviese ar kelių asmenų grupėje, sprendžia pats asmuo (dr. Rubenas vis dar pageidauja būti tiesiog Rubenu🙂)

Skip to content