Kintų mokyklos mokinių mokymosi stiliai

Balandžio 11 d. įvyko mokyklos vidaus kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas, kuriame pranešimą ,,Mokymosi stiliaus pažinimas-sėkmė individualiai mokinio pažangai“ skaitė Elvyra Rimkuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

5-10 klasių vadovai ištyrė savo klasių mokinių mokymosi stilius. Pateikiame lentelę, kurioje atsispindi, kiek mokinių turi vienokį ar kitokį mokymosi stilių.

Mokymosi stiliai.

Pranešimo skaidrės.

Skip to content