Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro akreditacija – siekis kelti savanoriškos veiklos kokybę

Ilona Papievienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
daugiafunkcio centro veiklų koordinatorė

Sausio 5 dieną turėjome svečių iš Kauno VŠĮ-NGO „Actio Catholica Patria“, jaunimo reikalų koordinatorę Indrę Samytę, kuri atvyko įvertinti organizacijos, norinčios toliau priimti ir tapti jaunimo savanorius priimančia organizacija, pasirengti organizuoti savanorišką veiklą bei numatyti gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui.

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslas – pirmiausiai užtikrinti kokybišką ir jaunimui atvirą savanorišką veiklą. Organizacijos akreditacija siekis kelti savanoriškos veiklos kokybę, sudaryti sąlygas jaunimui visoje Lietuvoje gauti kokybiškas  paslaugas. Ir mūsų mokykla siekia atliepti jaunimo poreikius, gyventi jauno žmogaus tempu.

Pasidžiaugė mūsų savanoriais, jų veiklomis. Kintų pagrindinei mokyklai leista du metus priimti jaunimą savanoriškai veiklai. Didžiuojamės ir džiaugiamės kartu!

Skip to content