„Knygnešiai XIX ir XXI amžiuje“ – integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka 9 klasėje

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ištrauka iš lietuvių filmo „Knygnešys“, žemėlapis, kuriame nėra Lietuvos vardo, dainos tekstas… – tai buvo naudojama integruotos lietuvių kalbos ir istorijos pamokos 9 klasėje „Knygnešiai XIX ir XXI amžiuje“ pradžioje, kad mokiniai susidomėtų ir norėtų plėsti ir gilinti savo žinias.

Pamoką vedusių istorijos mokytojos Vitalijos Ringytės-Ališauskienės ir lietuvių kalbos mokytojos Nijolės Sodonienės tikslas, kad devintokai, išklausę pranešimų, atlikę viktorinos ir praktines užduotis, mokėtų apibūdinti XIX a. knygnešių laikotarpį ne mažiau kaip 5 teiginiais ir įvardytų, kas yra  XXI a. knygnešiai.

Dviejose pamokose buvo daug veiklos. Po mokinio pranešimo „Daraktoriai ir vargo mokykla“ atliktos praktinės užduotys: skaitytas  ,,graždankos” tekstas, parašyti keli sakiniai lietuviškomis raidėmis.  Išklausius apie Motiejaus Valančiaus veiklą, pažiūrėjus spektaklio „Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių prisimenant“ ištrauką, reikėjo charakterizuoti šią asmenybę.  Nuotraukos apie Jurgio Bielinio ąžuolą, Knygnešystės muziejų Ustronėje (Panevėžio r.),  Garšvių kaimą, Knygnešių sienelę, knygos „Knygnešys“,  „Knygnešių laikai“  buvo užuominos, skatinančios klausytis bendraklasio pranešimo „Jurgis Bielinis – knygnešių karalius“. Kad turtėtų kalba, mokiniai atliko užduotį, kurioje reikėjo pabaigti palyginimus. Po pranešimo apie Jono Basanavičiaus redaguojamą laikraštį „Aušra“,  dirbdami grupėse, aiškino, kas vaizduojama duotame paveikslėlyje, o išklausę pranešimo „Vinco Kudirkos redaguojamas laikraštis „Varpas“, porose sprendė  kryžiažodį.

Devintokai sužinojo ir apie mūsų laikais veikiančią Knygnešių draugiją ir kad knygnešiais XXI amžiuje galime vadinti žmones, populiarinančius lietuvišką knygą. Tai gali būti ir mokiniai, atnešantys ligotiems ar seniems kaimynams knygų ar laikraščių, vaikai ir jaunuoliai, kurie lankosi senelių globos namuose ir skaito knygą tiems, kurie patys nebegali, draugai, pasiūlantys paskaityti knygą – įprastą ar elektroninę, arba apskritai paskaityti, kad būtum išmintingesnis…

Žinoma, mokiniai kiekvieną atliktą užduotį tikrinosi, įsivertino, patarė dariusiems pranešimą, lygino, ką žinojo anksčiau ir ko išmoko šiose pamokose.

IMG_01 IMG_02 IMG_03 IMG_04

Skip to content