„Knygnešiai XIX-XXI amžiuje“ – integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka

Vitalija Ringytė-Ališauskienė,
istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja

Kovo 18 dieną 9 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje „Knygnešiai XIX-XXI amžiuje“ (mokytojos N. Sodonienė ir V. Ringytė-Ališauskienė).

Iki tol per kelias istorijos pamokas buvo susipažinta su priežastimis, paskatinusiomis knygnešystę, jos vyksmą. Lietuvių kalbos pamokose žiūrėtas ir aptartas filmas „Knygnešys“ .

Integruotoje pamokoje devintokai klausė bendraklasių pranešimų apie 1864–1904 m. spaudos draudimo laikotarpio kasdienybę: daraktorius ir vargo mokyklą, knygnešystę ir žymiausius knygnešius, M. Valančių. Dirbdami grupėse nagrinėjo istorinius šaltinius, situacijas, pavaizduotas nuotraukose.

Žiūrėdami spektaklio „Žemaičių vyskupą M. Valančių prisimenant“ ištrauką, galėjo pamatyti Valančių lyg gyvą – prof. Petras Bielskis yra talentingai atkūręs šio Žemaičių vyskupo asmenybę ir gyvu aktoriniu žodžiu iš raštų atgaivinęs jo mintis.

Devintokai savo žinias pasitikrino atlikdami viktorinos „Knygnešių keliais“ užduotis: lietuvišką tekstą, rašytą rusiškomis raidėmis, rašė lietuviškomis; sprendė kryžiažodį ir atsakė „žaibiškai“ į klausimus.

Ar egzistuoja knygnešiai šiandien? Įgytas žinias susieję su mūsų laikų aktualijomis, mokiniai teigė: „Taip, tik kitokia forma.“

Skip to content