Knygų mugė 8 klasėje

Jei nori (ar reikia) perskaityti knygą, tai kaip ir kokią pasirinkti? Šią problemą aštuntokai sprendė lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokose – Knygų mugėje.

Per vieną pamoką mokiniai rinkosi Šilutės r. sav. F. Bajoraičio bibliotekos Kintų filiale knygą iš daugybės pasiūlytų bibliotekininkių Vitalijos Vyšniauskienės ir Nijolės Justienės. Namuose ir kelias pamokas mokykloje jie ruošėsi pristatyti knygą. Mokytojos Nijolė Sodonienė ir Lina Valaitė aštuntokus supažindino su reikalavimais skaidrėms (pateikčiai). Jos pamokose, kai kiekvienas ruošė apie knygą kalbos tekstą ir pateiktį, kiekvienam negailėjo patarimų. Žinoma, bendraklasiai, iškilus problemai, padėjo ir vienas kitam.

Pareigingai pasirengę aštuntokai Knygų mugėje pristatė knygą, naudodamiesi pateiktimi, atsakė į klausimus, vertino bendraklasių kalbą ir įsivertino. Pamoką stebėjusi buvusi šios klasės vadovė ir direktorės pavaduotoja Jurgita Tamošiūnienė džiaugėsi kiekvieno mokinio pasiruošimu ir viešu kalbėjimu.

Svarbiausias Knygų mugės tikslas pasiektas: mokiniai, spręsdami apie knygą pagal bendraklasio pristatymą, pasirinko kurią skaityti.

Jaunųjų žurnalistų klubas „Kas? Kur? Kada?“

Skip to content