Kontrolinių darbų grafikas

Kontrolinių darbų grafikas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. talpinamas elektroniniame dienyne „Veritus” pagal Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V2-56 patvirtinto „Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašo” 12.3 papunktį
 

Administracijos informacija

Skip to content