KUK tęstinis bendradarbiavimo projektas „Kuriu ir tyrinėju savo aplinkoje“ pradinio ugdymo pamokose

Įgyvendinant Praktinių studijų dienų veiklą (projektas “Lyderių laikas”) šių metų balandžio 1-3 dienomis 1-4 klasėse vyko tęstinis bendradarbiavimo projektas, kurio metu pradinio ugdymo mokytojai vykdė trijų mokyklų (Kintų, Usėnų, Katyčių) paruoštas veiklas „Kuriu ir tyrinėju savo aplinkoje“.

Gamtos mokslų dieną 1 klasės mokiniai stebėjo paukščius, kuriuos mato kiekvieną dieną artimoje aplinkoje: varna, šarka, kėkštas, žvirblis, varnėnas. Pasinaudodami internetinių svetainių medžiaga, aptarė šių paukščių išskirtinius bruožus, klausėsi paukščių balsų, mokėsi pamėgdžioti.

2 klasės mokiniai išmoko pažinti artimiausioje aplinkoje esančius paukščius, t.y. varna, kuosa, kovas, kranklys, šarka, skaičiavo, kiek kokių paukščių pastebės, braižė diagramas.

3 klasės mokiniai gamtos mokslų dieną vaikščiodami miestelio gatvelėmis stebėjo žmonių daržus, aiškinosi jų priežiūrą. Taip pat klausėsi paskaitos apie finansinį raštingumą (po to aptarė, kiek ir kas kainuoja), sprendė matematikos uždavinius IT pagalba (programėlė Wordwall), braižė diagramas.

Ketvirtokai, gavę „Gamtos seklių“ lapus Kintų apylinkėse ieškojo daiktų, kurie buvo nurodyti užduotyse ir juos pažymėjo, klasėje apibūdino labiausiai patikusį surastą daiktą, sudarė stulpelines diagramas ir piešė daiktus, kurių mokiniai rado daugiausia.

Socialinių mokslų dieną pradinukai Kintuose aplankė žinomas vietas, sužinojo naujų faktų apie Kintų miestelio kilmę, tyrinėjo savo miestelio istoriją, iškiliausias asmenybes, rinko informaciją apie Mažąją Lietuvą, Vydūną.

Mokiniai aptarė Kintų miestelio įdomiausius vietovės objektus, pasirinkdami rašė rašinius „Mano gimtieji Kintai“, „Mano gimtasis kaimas…“. Kintų bibliotekoje dalyvavo veikloje „Aš vartotojas ar kūrėjas?“. Mokiniai iš antrinių žaliavų kūrė praktinius daiktus.

Kalbų ir menų dieną mokiniai domėjosi vėtrungėmis, jas piešė, šoko, vaidino, ieškojo medžiagos apie tautinius rūbus, delmonus, žiūrėjo filmą apie Mažąją Lietuvą, skaitė apie savo kraštą  įvairius padavimus, inscenizavo padavimą „Krokų lanka“. IT pagalba ieškojo vėtrungių, jas apžiūrėjo ir kūrė savas vėtrunges.

Tarpmokyklinis mokytojų bendradarbiavimas plėtoja dalijimosi kultūrą, siekiant greitesnio ir lengvesnio pasirengimo kitokiai pamokai/veiklai: atliekamas bendras darbas dalinantis turima medžiaga bei patirtimi, rengiant programas, pasiskirstant darbais ir jų apimtimis.

Jurgita Tamošiūnienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content