„Kuriu gamtai 2020“

Kintų pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų ekologinio – meninio ugdymo projekte „Kuriu gamtai 2020“. Projektas „Kuriu gamtai 2020“, skirtas plėtoti vaikų meninius gebėjimus, ekologines idėjas, skatinti aktyvesnį judėjimą.

Mokiniai tyrinėjo gamtą, gilino žinias apie lietuvių liaudies meną, ornamentiką, žemės meną, rinko, kaupė ir kūrybiškai panaudojo gamtinę medžiagą.

Pradinio ugdymo mokytoja

Irena Šerkienė

Skip to content