Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos Vydūno muziejuje

Rugsėjo paskutinę savaitę 9 klasei lietuvių kalbos ir literatūros pamokos buvo kitokios, nes jos vyko Vydūno muziejuje.

Kad atliktume mokytojos Nijolės Sodonienės parengtas užduotis, informaciją apie V. Storostą-Vydūną rinkome įvairiais būdais: klausėmės audiogido (kišeninio gido) pasakojimų, mokytojos komentarų, ieškojome atsakymų stendų medžiagoje, Vidinio tilsmo kambaryje, žiūrėjome animacinį filmuką „Avelė“. Pasirinkę Vydūno mintį nuo vadinamo „Vydūno medžio“, kūrėme samprotavimo pastraipą.

Veikla buvo naudinga ir įdomi, nes vyko aplinkoje, kurioje viskas susieta su šia kūrybinga ir savita asmenybe. 

Ema Sakavičiūtė,

Jaunųjų žurnalistų klubas „Kas? Kur? Kada?“

Skip to content