Lietuvių kalbos pamoka „Kokia žmogaus esybė, tokia ir jo tėvynė”  Vydūno muziejuje

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Jaunuoliams pravartu papildyti savo žinias išmintingais Vydūno patarimais bei suvokti,  kiek  daug žmogus gali nuveikti, jei brangina laiką ir turi tikslą savo darbais gerinti tėvynę.

„Kokia žmogaus esybė, tokia ir jo tėvynė“,  – teigė Vydūnas. Tokia tema lietuvių kalbos pamoka Kintų mokyklos abiturientams rugsėjo mėnesį vyko muziejuje. Kultūrinės veiklos vadybininkė Asta Neimantienė pasakojo apie Vilhelmo Storostos tapsmą Vydūnu, jo veiklą lietuvybės labui ir kūrybą. Mokytoja Nijolė Sodonienė su mokiniais skaitė ištraukas iš Vydūno leistų žurnalų jaunimui, aptarė ir šiandien aktualias problemas bei jų sprendimo kelius. Kiekvienas, susipažinęs su įvairiomis rašytojo mintimis, rinkosi vieną ir raštu išsakė savo nuomonę, siedamas su jaunimo gyvenimu.

Iš merginų ir vaikinų pasisakymų galima spręsti, kad jie sutinka su šiais Vydūno teiginiais: „Jaunam reikia būti ir augti“, „Tėvynėje – augimo ir tapsmo pradžia“.

Apie V. Storostos tapsmą Vydūnu pasakojo Asta Neimantienė.
Apie V. Storostos tapsmą Vydūnu pasakojo Asta Neimantienė.
Mokiniai ruošiasi atlikti užduotį naudodamiesi Vydūno žurnalais.
Mokiniai ruošiasi atlikti užduotį naudodamiesi Vydūno žurnalais.
Kaip paaiškinti Vydūno mintį: „ Jaunam reikia būti ir augti“?
Kaip paaiškinti Vydūno mintį: „ Jaunam reikia būti ir augti“?
Įtaigu žiūrėti dokumentinę medžiagą – „matyti gyvą Vydūną“.
Įtaigu žiūrėti dokumentinę medžiagą – „matyti gyvą Vydūną“.
Kurią Vydūno mintį pasirinks  Samanta ir Vytenis?
Kurią Vydūno mintį pasirinks Samanta ir Vytenis?
Laikas reikšti savo mintis.
Laikas reikšti savo mintis.
Skip to content