Lietuvių kalbos pamokos, naudojantis parodų medžiaga Kintų Vydūno kultūros centre

Lapkričio paskutinę ir gruodžio pirmą savaitę kai kurios lietuvių kalbos pamokos 6, 7, 8, 9 ir 10 klasėms vyko Kintų Vydūno kultūros centre, kuriame buvo galima naudotis parodų apie V. Storostą-Vydūną ir E.V. Berbomą medžiaga.
Septintokai pamokoje „Žymios asmenybės ir lankytini objektai Kintų seniūnijoje“ daugiau sužinojo apie E.V. Berbomą ir vėtrunges.

Kiekvienos klasės mokiniai, dirbdami individualiai, porose ar grupėse, atliko užduotis naudodamiesi parodos apie Vydūną „Gyvenimas – kelionė tobuluman“ medžiaga. Jiems reikėjo
rasti stendų tekste nurodytą informaciją ir tiksliai užrašyti lapelyje, išspręsti įvairius kryžiažodžius bei sudėlioti dėliones, „parašyti sudėliojant“. Ir užduotys, ir jų atsakymai buvo panaudoti rašybai gerinti, kartoti kalbos dalims, sintaksiškai nagrinėti sakiniams, žodžiams kirčiuoti dar ir vėliau – mokantis jau mokykloje savo klasės kabinete.
Šiose pamokose mokiniai ne tik daugiau sužinojo apie žymiąsias Kintų seniūnijos asmenybes ir jų veiklą, bet ir įdomesne forma mokėsi įvairių gramatikos temų.
Dėkoju Kintų Vydūno kultūros centro darbuotojoms už dalykišką ir geranorišką bendradarbiavimą.

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content